Dlaczego tak dobrze czujemy się w lesie?

Dlaczego tak dobrze czujemy się w lesie? Dlaczego tak dobrze czujemy się w lesie? Wielka jest w tym zasługa leśnego powietrza, znacznie czystszego od tego z naszych miast. Lasy są żywym filtrem bakteriobójczym, który zatrzymuje i pochlania bakterie chorobotwórcze. Jest tu kilkadziesiąt razy mniej chorobotwórczych zarazków, niż w powietrzu miast. Główny w tym udział mają rośliny, które wydzielają fitocydy, lotne frakcje antybiotyków, oddziaływujących bakteriostatycznie. Jeden hektar lasu wytwarza średnio 2 do 2,5 kg takich związków lotnych na rok. Rekordzistą są jałowce, których skupiska produkują aż 15 kg związków lotnych. Pobyt w atmosferze nasyconej żywicznym aromatem sosny korzystnie działa przy zmęczeniu umysłowym. Las regeneruje nasze siły, rozładowuje napięcia i stres, a tłumiąc Halas wyostrza nasze zmysły. Liczne tony leśnej zieleni i rozproszone w lesie światło koją nasz wzrok, wymęczony wpatrywaniem się w ekrany komputerów, czy telewizorów. Słuchanie odgłosów lasu przynosi nam uczucie spokoju i równowagi. Żeby skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw wystarczy się wybrać do tej zielonej ostoi zdrowia i spokoju.

Kategoria Rośliny, Wiosna
Tagi: , , , ,

Różnorodność fauny i flory

Różnorodność fauny i flory Ale las pełni w naszym życiu wiele innych, niezwykłych funkcji, a traktowanie go jako fabryki drewna jest dużym uproszczeniem. Lasy to nasze najbogatsze ekosystemy, a o tym bogactwie stanowi różnorodność jego flory, gatunków drzew, krzewów, roślin zielnych, paproci, mchów, porostów, czy uznawanych za osobne królestwo grzybów. Jeszcze większe jest różnorodność fauny leśnej. Zadziwiająco jest złożony świat leśnych bezkręgowców: pierścienic, ślimaków, czy najbardziej rzucający się w oczy świat owadów. Ważki, owady prostoskrzydłe, pluskwiaki, chrząszcze, muchówki, błonkówki, motylek to tylko część przedstawicieli licznych owadzich społeczności, zamieszkujących lasy. Niezwykle liczny i bogaty jest wreszcie świat zwierząt kręgowych. Pelę jest płazów, gadów, ptaków i ssaków. O tym, jak cenne przyrodniczo są cenne nasze lasy, świadczy fakt, że aż około 2/3 gatunków flory i fauny Polski jest związana z lasami. Wiele lasów cechuje budowa warstwowa: od piętra wysokich drzew, poprzez warstwę podrostu, oczekującego na swoje miejsce w drzewostanie po warstwę podszytu z krzewów i młodych drzewek i warstwę runa leśnego. Podczas trwającego wiele lat procesu butwienia drzew powstają niezliczone nisze ekologiczne dla tysięcy organizmów roślinnych i zwierzęcych. Taki ekosystem jest bogatszy i odporniejszy od lasu, oczyszczonego z gnijących, powalonych pni i konarów drzew. W zależności od lokalnych warunków glebowo – klimatycznych powstają specyficzne typy ekosystemów leśnych. Główny gatunek lasotwórczy w Polsce, sosna zwyczajna, tworzy widne sosnowe bory inny gatunek iglasty, świerk pospolity, buduje z kolei bory świerkowe. Nasze rodzime dęby kreują dąbrowy, bądź razem z grabem i lipą wchodzą w skład grądów. Z kolei buki grupują się w buczyny, a olsze czarne razem z jesionem w zalewane okresowo lęki, bądź tworzą podtopione olsy. Nie sposób wymienić tu wszystkich typów, bowiem botanicy wyróżnili w naszym kraju aż kilkadziesiąt odmiennych zespołów leśnych. Lasy, zwłaszcza liściaste charakteryzują się sezonowymi zmianami w pojawianiu się określonych gatunków roślin i zwierząt, co doskonale widać w wiosennej buczynie. Bardzo charakterystyczny jest dla niej tak zwany aspekt kwietniowego runa, kiedy to skąpane w końcu dno lasu umożliwia masowe kwitnienie kolorowych roślin. Gdy rozwinie się kolorowy parasol liści, po kolorowych roślinach zostanie tylko wspomnienie.

Kategoria Ogród
Tagi: , , , ,