Leśny filtr

Leśny filtr Oprócz funkcji retencyjnej lasy wpływają pozytywnie na czystość wód powierzchniowych. Jakże jeszcze często zanieczyszczone rzeki i strumienie spływają do lasu. Z każdym jednak metrem, przebytym w leśnych ostępach czystość wody się poprawia. Las działa jak wielki ekologiczny filtr. Las pozytywnie i stabilizująco oddziałuje także na klimat. Kiedy wejdziemy między drzewa, odczuwamy większą wilgotność powietrza. Ten specyficzny mikroklimat lasu spowodowany jest zatrzymywaniem wilgoci, pochodzącej z opadów i mgieł. Podobnie ma się rzecz z wiatrem. Tylko na skraju lasu i wysoko w jego koronach wichura potrafi smagać gałęzie i konary drzew. Wewnątrz lasu, w niższych jego partiach wiatry pokornieją i nie stanowią zagrożenia. Drzewostany łagodzą także ujemny wpływ promieniowania słonecznego. Również wahania temperatury wewnątrz lasu są mniejsze niż na terenie otwartym. Wszystko to razem sprawia, że las w znacznym stopniu kształtuje klimat ziemi. Wielkim problemem dla środowiska naturalnego są zanieczyszczenia. Mimo innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań oraz wysokich kar dla trucicieli do powietrza nadal przedostają się w ogromnych ilościach toksyczne gazy i niebezpieczne związki chemiczne.Las – odkurzacz. Jest to prawda. To właśnie one często przyjmują pierwsze uderzenie emisji przemysłowej. Będąc naturalnym filtrem pochłaniają zanieczyszczenia, zmniejszając ujemne skutki dla całego środowiska. Podobnie filtrująco działają lasy w przypadku spalin samochodowych, pochłaniając między innymi bardzo groźne dla człowieka związki ołowiu. Nadmierne obciążenie zanieczyszczeniami nie pozostaje bez wpływu na kondycję drzewostanu, czego przykładem są lasy sudeckie, na które do niedawna z trzech sąsiadujących ze sobą krajów opadały ogromne emisje przemysłowe w postaci kwaśnych dreszczów. Ślady tej klęski ekologicznej możemy zobaczyć jeszcze dziś, zwłaszcza w górach Izerskich. Sterczące świerkowe kikuty, wypalone przez zanieczyszczenia pozostawiają przygnębiające wrażenie. Na szczęście, ten bardzo niekorzystny dla przyrody trend został zatrzymany i odwrócony, a dziś na te tereny wkroczyły zastępy nowego lasu. Świadomość zniszczeń, jakie lasy zawdzięczają Przemyślowi i ich wagi dla człowieka sprawiły, że w porę zorientowano się, że człowiek dążył do zagłady lasów, a tym samym naturalnego środowiska.

Kategoria Rośliny
Tagi: , , ,